loader
Witryna WIPOTEC-OCS poświęcona serializacji

OPEN-SCS: WIPOTEC-OCS WSPIERA OTWARTE INTERFEJSY ORAZ STANDARYZACJĘ DLA TRACK & TRACE

WIPOTEC-OCS jest wiodącym dostawcą rozwiązań Track & Trace w przemyśle farmaceutycznym. Jako jeden z członków grupy zrzeszającej przedsiębiorstwa farmaceutyczne oraz dostawców systemów, wspieramy grupę roboczą Open-SCS (SCS = Serialisation Communication Standard).

Jako członek komitetu decyzyjnego grupy roboczej Open-SCS, WIPOTEC-OCS jest zwolennikiem elastycznej integracji z istniejącą infrastrukturą produkcyjną oraz otwartą i ujednoliconą filozofią połączeń z wyższymi poziomami systemów.

Głównym celem Open-SCS jest skuteczna walka z nielegalnym handlem fałszywymi lekami:

  • Według FDA (agencja USA), rocznie na całym świecie szkody spowodowane sfałszowanymi lekami wynoszą 35 miliardów dolarów rocznie.
  • Roczny wzrost fałszerstw jest szacowany na około 20 procent.
  • Według szacunków ekspertów, w wyniku stosowania sfałszowanych leków w każdego roku umiera do miliona osób na całym świecie.
  • ONZ szacuje, że w krajach wschodzących oraz rozwijących się około 30 procent leków na rynku jest sfałszowanych.

Wiele państw oraz ich organizacji kontrolujacych, takich jak "Agencja Żywności i Leków" (FDA) czy "Europejska Organizacja Weryfikacji Leków" (EMVO), są zobowiązane do realizji tożsamych celów w aspekcie międzynarodowych producentów farmaceutycznych jak i indywidualnych pacjentów. "Ustawa o bezpieczeństwie dostaw leków" (DSCSA) dla USA oraz "Akty Delegowane" wystosowane w celu uzupełnienia dyrektywy europejskiej 2001/83/WE w celu walki z fałszerstwem leków muszą zostać wdrożone w określonym oknie czasowym oraz posiadać globalny charakter. W miarę zbliżania się do wyznaczonych terminów, producenci skłaniają się do wdrażania rozwiązań krótkoterminowych, nie biorąc pod uwagę ich trwałości.

Open-SCS konfrontuje to błędne myślenie i wzywa do osiągnięcia otwartych standardów, aby w ten sposób osiągnąć standaryzację wymiany danych pomiędzy poziomem produkcyjnym, a poziomem zarządzania w przedsiębiorstwie produkującym leki przy wykorzystaniu serializacji oraz agregacji. Otwarta, niezależna oraz ustandaryzowana filozofia połączeń do systemów wyższego poziomu ogranicza ryzyko braku dostaw oraz zależność od jednego dostawcy technologii.

Cele oraz zalety grupy roboczej Open-SCS:

  • Eliminacja sztucznych zależności od dostawców oraz potrzeby zastrzeżonych rozwiązań!
  • Minimalizacja ryzyka braku dostaw!
  • Szybkie wdrożenie za pomocą standardowych interfejsów w celu zapewnienia zgodności z globalnymi terminami implementacji!
  • Płynne procesy walidacyjne, dzięki spójnym oraz ujednoliconym funkcjom!
  • Korzystne warunki konkurencyjne oraz korzyści cenowe, z powodu braku zależności od jednego producenta!

Ta strona używa cookie. Korzystanie z niniejszej strony oznacza wyrażenie zgody na używanie cookies zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Akcpetuj